Skip to content

Bahagian Penguatkuasaan & Perancangan Arkib 2014 - Kemaskini 12-07-2024 -

  1. Menjalankan bancian ke atas setinggan, penjaja tanpa lesen dan kilang haram bagi tujuan penempatan semula selaras dengan dasar Selangor Negeri Maju 2005.
  2. Merangka dan melaksanakan program penempatan semula setinggan, penjaja tanpa lesen dan kilang haram termasuklah mengadakan Majlis Dialog dan penyerahan kunci.
  3. Memantau penglibatan pemaju supaya program penempatan semula dapat dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan.
  4. Menjalankan dan menyelaras kerja - kerja iventori dan permohonan pewartaan tanah rizab kerajaan.
  5. Menjalankan kerja -kerja khas perancangan mengikut keperluan semasa seperti program pembasmian kemiskinan, program pemantauan aduan khidmat asas, perancangan kemudahan asas seperti tapak surau, kuil, tadika dan tanah perkuburan.